Δυστυχώς, είμαστε εκτός λειτουργίας για συντήρηση

Αυτή τη στιγμή είμαστε υπό συντήρηση, αν όλα πάνε όπως είχε προγραμματιστεί, θα επιστρέψουμε

We're currently under maintenance, if all goes as planned we'll be back in